Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace a nařízení Bezpečností rady státu, která nařídila uzavření škol, stejně tak na základě doporučení Hygienické stanice, jsme nuceni do odvolání zrušit veškeré tréninky a aktivity T.J. Sokol Šestajovice a to počínaje dnešním dnem. Další informace budeme zveřejňovat průběžně na našem webu.

S pozdravem Mgr. Hana Otáhalová, náčelnice T.J. Sokol Šestajovice


Informace z oddílů

Kontakty

Činovníci

Starosta
Ing. Jakub Otáhal
sestajovice.starosta@sokol.eu
602 114 389

Jednatel
Ing. Lukáš Kolbaba

Náčelník
Mgr. Milan Hybner
sestajovice.nacelnik@sokol.eu
605 294 501

Náčelnice
Mgr. Hana Otáhalová
sestajovice.nacelnice@sokol.eu
605 204 967


Předseda odboru sportu
Dominik Bárta
sestajovice.sport@sokol.eu
776 018 022

Hospodářka
Ing. Radana Kolbabová
sestajovice.hospodar@sokol.eu

Vzdělavatelka
Mgr. Eva Vaňková
sestajovice.vzdelavatel@sokol.eu
605 433 430

Kontrolní komise
Ing. Pavel Lacina
předseda
sestajovice.kk@sokol.eu


Pokud se chcete odhlásit z oddílu či ze Sokola 😭, dejte prosím vědět Milanu Hybnerovi na sestajovice.nacelnik@sokol.eu.

Činovníci

Trenérský tým (v abecedním pořadí)
Daniel BártaDominik BártaPavel KroupaRené KubůFrantišek KuchařLadislav PodrackýVratislav PospíšilRadka Sobotková
Vedoucí trenér (zodpovědná osoba na tréninku) se může na jednotlivých trénincích lišit. V případě potřeby zašlete prosím dotaz do WhatsAppové skupiny daného oddílu.


Informace ke konkrétním oddílům:


Činovníci


Činovníci


Činovníci


Činovníci

Místo tréninků v Čelákovicích: U Učiliště 1683, 25088 Čelákovice

Činovníci

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931

Činovníci

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Činovníci

Vedoucí oddílu: Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967

Pokud si přejete, abychom odváděli vaše děti ze školy na cvičení, žádáme vás v zájmu zachování včasných začátků cvičení o dodržení následujících pravidel.

Děti cvičící v oddíle nechť jsou připraveni k odchodu ze školy (družiny) každé pondělí v 16:00.

V případě, že dítě nebude v danou dobu a v daném termínu připraveno k odchodu, zůstává dále ve školní družině.

Rodiče, oprávnění k vyzvedávání dítěte z družiny trenérem si zajistěte prosím každý sám a to ve své družině u paní vychovatelky. Jako oprávněné osoby uveďte prosím: T.J. Sokol Šestajovice – Hana Otáhalová, Simona Čermáková, Radana Kolbabová.

Činovníci

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Činovníci

Vedoucí oddílu: Radana Kolbabová, e-mail: rkolbabova@centrum.cz

Pokud si přejete, abychom odváděli vaše děti ze školy na cvičení, žádáme vás v zájmu zachování včasných začátků cvičení o dodržení následujících pravidel.

Děti cvičící v oddíle nechť jsou připraveni k odchodu ze školy (družiny) každé pondělí v 16:00.

V případě, že dítě nebude v danou dobu a v daném termínu připraveno k odchodu, zůstává dále ve školní družině.

Rodiče, oprávnění k vyzvedávání dítěte z družiny trenérem si zajistěte prosím každý sám a to ve své družině u paní vychovatelky. Jako oprávněné osoby uveďte prosím: T.J. Sokol Šestajovice – Hana Otáhalová, Simona Čermáková, Radana Kolbabová.

Činovníci

Vedoucí oddílu: Milan Hybner, tel.: 605 294 501

Činovníci

Vedoucí oddílu: Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967

Činovníci

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931

Činovníci

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931