Informace z oddílů

Kontakty

Činovníci

Starosta
Ing. Jakub Otáhal
sestajovice.starosta@sokol.eu
602 114 389

Jednatel
Ing. Lukáš Kolbaba

Náčelník
Mgr. Milan Hybner
sestajovice.nacelnik@sokol.eu
605 294 501

Náčelnice
Mgr. Hana Otáhalová
sestajovice.nacelnice@sokol.eu
605 204 967


Předseda odboru sportu
Dominik Bárta
sestajovice.sport@sokol.eu
776 018 022

Hospodářka
Ing. Radana Kolbabová
sestajovice.hospodar@sokol.eu

Vzdělavatelka
Mgr. Eva Vaňková
sestajovice.vzdelavatel@sokol.eu
605 433 430

Kontrolní komise
Ing. Pavel Lacina
předseda
sestajovice.kk@sokol.eu


Pokud se chcete odhlásit z oddílu či ze Sokola 😭, dejte prosím vědět Milanu Hybnerovi na sestajovice.nacelnik@sokol.eu.

Činovníci
Covid

Na trénink je třeba přinést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Tréninková opatření

v souvislosti se zvýšenými hygienickými opatřeními:

  • Před prvním tréninkem odevzdá každý hráč/hráčka aktuální Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

  • Apelujeme na všechny hráče / hráčky / rodiče, aby se v případě jakéhokoli podezření či náznaků zdravotních komplikací tréninku neúčastnili

  • Účast na trénincích je s ohledem na situaci dobrovolná a na zvážení a rozhodnutí jednotlivých hráčů / hráček / rodičů

  • Na tréninku nebudou využívány z hygienických důvodů rozlišováky, prosíme proto všechny hráče a hráčky, aby si vždy nosili ideálně 2 ks triček: bílé (nebo nějaké světlé) a tmavé (nebo nějaké barevné).

  • Každý hráč/hráčka přijde 5 minut před tréninkem (ne dříve) již převlečený/á. U botníku se pouze přezují, věci si nechají tam a půjdou rovnou to haly. Šatny budou sloužit pouze jako průchod

  • Na tréninku bude k dispozici dezinfekce

  • Každý bude mít vlastní pití, ideálně přinesené už z domova

  • V průběhu tréninku nebudou muset mít hráči roušky, trenéři však ano

  • V průběhu tréninku bude dodržována min. 2m vzdálenost mezi hráči a trenéry

  • Zdvořile žádáme všechny rodiče, aby hráče/hráčky pouze přivezli/odvezli a v průběhu tréninku se v prostorách haly nezdržovali


Trenérský tým (v abecedním pořadí)
Daniel BártaDominik BártaPavel KroupaRené KubůFrantišek KuchařLadislav PodrackýVratislav PospíšilRadka Sobotková
Vedoucí trenér (zodpovědná osoba na tréninku) se může na jednotlivých trénincích lišit. V případě potřeby zašlete prosím dotaz do WhatsAppové skupiny daného oddílu.


Informace ke konkrétním oddílům:


Činovníci


Činovníci


Činovníci


Činovníci

Tréninky obnoveny.
Místo tréninků v Čelákovicích: U Učiliště 1683, 25088 Čelákovice

Činovníci

Cvičení bude probíhat až od září 2020.

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931

Činovníci

Plánovaný začátek cvičení je 18. května, cvičení bude probíhat venku. Pro bližší informace kontaktujte prosím vedoucí oddílu.

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Činovníci

Cvičení momentálně neprobíhá, obnovení se předpokládá až po zrušení zvláštních hygienických požadavků.

Vedoucí oddílu: Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967

Pokud si přejete, abychom odváděli vaše děti ze školy na cvičení, žádáme vás v zájmu zachování včasných začátků cvičení o dodržení následujících pravidel.

Děti cvičící v oddíle nechť jsou připraveni k odchodu ze školy (družiny) každé pondělí v 16:00.

V případě, že dítě nebude v danou dobu a v daném termínu připraveno k odchodu, zůstává dále ve školní družině.

Rodiče, oprávnění k vyzvedávání dítěte z družiny trenérem si zajistěte prosím každý sám a to ve své družině u paní vychovatelky. Jako oprávněné osoby uveďte prosím: T.J. Sokol Šestajovice – Hana Otáhalová, Simona Čermáková, Radana Kolbabová.

Činovníci

Plánovaný začátek cvičení je v týdnu od 18. května, cvičení bude probíhat venku. Pro bližší informace kontaktujte prosím vedoucí oddílu.

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Činovníci

Cvičení bude probíhat až od září 2020.

Vedoucí oddílu: (bude doplněno)

Činovníci

Cvičení momentálně neprobíhá, obnovení se předpokládá v nejbližších týdnech.

Vedoucí oddílu: Milan Hybner, tel.: 605 294 501

Činovníci

Cvičení momentálně neprobíhá, obnovení se předpokládá až po zrušení zvláštních hygienických požadavků.

Vedoucí oddílu: Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967

Činovníci

Cvičení bude probíhat až od září 2020.

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931

Činovníci

Cvičení bude probíhat až od září 2020.

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931