Odpovědi na často kladené dotazy

Kde najdu číslo účtu, na který mám zaplatit příspěvek?
Pokyny k platbě příspěvků obdržíte na e-mail, který jste uvedli v přihlášce.

Co se stalo / bude dít s příspěvky v případě přestávky ve cvičení vynucené vnějšími okolnostmi (kupř. hygienickými opatřeními)?

Příspěvek člena ČOS se nevrací. (Více informací o příspěvcích naleznete v informacích pro členy.) Postup pro oddílový příspěvek je vysvětlen níže. Za období březen–červen výbor jednoty rozhodl, že nechá na volbě členů, zda si nechají odílový příspěvek vrátit, zda si ho nechají převést v plné výši převést na další pololetí či zda ho ponechají v plné výši uhrazen. V případě, že by došlo ke zrušení cvičení během cvičebního roku 2020/2021, bude vracení příspěvků řešeno obdobně, přičemž vracet či převádět se nebude plná částka, ale částka poměrně snížená o odcvičené hodiny.


Informace z oddílů

Kontakty

Činovníci

Starosta
Ing. Jakub Otáhal
sestajovice.starosta@sokol.eu
602 114 389

Jednatel
Ing. Lukáš Kolbaba

Náčelník
Mgr. Milan Hybner
sestajovice.nacelnik@sokol.eu
605 294 501

Náčelnice
Mgr. Hana Otáhalová
sestajovice.nacelnice@sokol.eu
605 204 967


Předseda odboru sportu
Dominik Bárta
sestajovice.sport@sokol.eu
776 018 022

Hospodářka
Ing. Radana Kolbabová
sestajovice.hospodar@sokol.eu

Vzdělavatelka
Mgr. Eva Vaňková
sestajovice.vzdelavatel@sokol.eu
605 433 430

Kontrolní komise
Ing. Pavel Lacina
předseda
sestajovice.kk@sokol.eu


Pokud se chcete odhlásit z oddílu či ze Sokola 😭, dejte prosím vědět Milanu Hybnerovi na sestajovice.nacelnik@sokol.eu.

Činovníci

Covid

V souvislosti se zvýšenými hygienickými opatřeními:

  • Apelujeme na všechny hráče / hráčky / rodiče, aby se v případě jakéhokoli podezření či náznaků zdravotních komplikací tréninku neúčastnili

  • Zdvořile žádáme všechny rodiče, aby hráče/hráčky pouze přivezli/odvezli a v průběhu tréninku se v prostorách haly nezdržovali


Nová sezóna – úkoly pro rodiče


Trenérský tým (v abecedním pořadí)
Daniel BártaDominik BártaMartin StejskalPavel KroupaRené KubůFrantišek KuchařLadislav PodrackýVratislav PospíšilRadka Sobotková
Vedoucí trenér (zodpovědná osoba na tréninku) se může na jednotlivých trénincích lišit. V případě potřeby zašlete prosím dotaz do WhatsAppové skupiny daného oddílu.


Leták s časy tréninků

Informace ke konkrétním oddílům:


Činovníci


Činovníci


Činovníci


Činovníci


Činovníci

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Činovníci

Vedoucí oddílu: Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967

Pokud si přejete, abychom odváděli vaše děti ze školy na cvičení, žádáme vás v zájmu zachování včasných začátků cvičení o dodržení následujících pravidel.

Děti cvičící v oddíle nechť jsou připraveni k odchodu ze školy (družiny) každé pondělí v 16:00.

V případě, že dítě nebude v danou dobu a v daném termínu připraveno k odchodu, zůstává dále ve školní družině.

Rodiče, oprávnění k vyzvedávání dítěte z družiny trenérem si zajistěte prosím každý sám a to ve své družině u paní vychovatelky. Jako oprávněné osoby uveďte prosím: T.J. Sokol Šestajovice – Hana Otáhalová, Simona Čermáková, Radana Kolbabová.

Činovníci

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Činovníci

Vedoucí oddílu: (bude doplněno)

Činovníci

Vedoucí oddílu: Milan Hybner, tel.: 605 294 501

Činovníci

Vedoucí oddílu: Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967

Činovníci

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931

Činovníci

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931

Oddíl házené a míčových her

Vedoucí oddílu: Martin Dohnal, tel.: 603 968 000

Činovníci

Vedoucí oddílu: Vratislav Pospíšil, e-mail: vpospisil@sokol.eu

Pomahatelé: Jakub Hrdlička, Tomáš Běhunek

Nový cvičební rok
komunikace probíhá prostřednictvím skupiny ve službě WhatsAppo přidání do skupiny požádejte cvičitele
oddílový přípsěvek stanoven na částku 1 200 Kč za pololetíoddílový příspěvek uhraďte po obdržení údajů k platbě na kontaktní e-mail