Správa členství

O zpracování žádosti vás informujeme prostřednictvím WhatsApp zprávy, SMS, e-mailem nebo telefonem dle údajů, které jste uvedli v přihlášce. V případě, že k vám informace o zpracování nedorazí, kontaktujte nás prostřednictvím svého cvičitele/trenéra nebo přes kontakty uvedené níže.Nevíte, co ve formuláři vybrat za úkon? Přečtěte si více informací o jednotlivých typech žádostí.

Kontakty

Starosta
Ing. Jakub Otáhal
sestajovice.starosta@sokol.eu
602 114 389

Jednatel
Dominik Bárta
sestajovice.jednatel@sokol.eu
776 018 022

Hospodářka
Ing. et Mgr. Alena Křížová
sestajovice.hospodar@sokol.eu


Náčelník
Mgr. Milan Hybner
sestajovice.nacelnik@sokol.eu
776 412 328

Náčelnice
Mgr. Eva Vaňková
sestajovice.nacelnice@sokol.eu
605 433 430

Kontrolní komise
Ing. Pavel Lacina
předseda
sestajovice.kk@sokol.eu

Oddíl florbalu


 • Komunikace probíhá prostřednictvím skupiny ve službě WhatsApp – požádejte o přidání do skupiny svého trenéra.


Šéftrenér: Dominik BártaTrenérský tým (v abecedním pořadí)
- Bárta Daniel
- Jiří Dvořák
- Kubů René
- Pospíšil Vratislav
- Stejskal Martin
Vedoucí trenér (zodpovědná osoba na tréninku) se může na jednotlivých trénincích lišit. V případě potřeby zašlete prosím dotaz do WhatsAppové skupiny daného oddílu.

Tréninky v sezóně 2024/2025

Věková kategorieTrénink
PřípravkaČt 16:00–17:15
ElévovéÚt 17:15–18:45
Čt 17:15–18:45
Mladší žactvoÚt 17:15–18:45
Čt 17:15–18:45
Starší žactvoPo 17:30-19:00
Čt 18:45-20:00

Turnaje v sezóně 2024/2025


Elévové

DatumDenHrajeme doma
6. 10.Neděle 
19. 10.Sobota 
10. 11.Neděle✔️
23. 11.Sobota 
8. 12.Neděle 
11. 1.Sobota✔️
26. 1.Neděle 
15. 3.Sobota 
30. 3.Neděle 
12. 4.Sobota 

Mladší žáci

DatumDenHrajeme doma
29. 9.Neděle✔️
12. 10.Sobota 
2. 11.Sobota 
17. 11.Neděle 
14. 12.Sobota 
19. 1.Neděle 
8. 3.Sobota 
23. 3.Neděle 
6. 4.Neděle✔️
3. 5.Sobota 

Starší žáci

DatumDenHrajeme doma
21. 9.Sobota 
5. 10.Sobota 
20. 10.Neděle 
10. 11.Neděle 
23. 11.Sobota 
8. 12.Neděle 
12. 1.Neděle 
1. 2.Sobota✔️
1. 3.Sobota 
16. 3.Neděle✔️
30. 3.Neděle 
12. 4.Sobota 

Objednávky dresů a mikin

Objednávka dresů⦁ Dresy možno vyzkoušet na tréninku
⦁ Cena je v dokumentu v záložce: objednávky – dresy
⦁ Volná čísla najdete v záložkách dle věkových kategorií (bílá pole jsou volná)
  ⦁ Přípravka 20175-2016
  ⦁ Elévové 2015-2014
  ⦁ Mladší žáci 2013-2012
  ⦁ Starší žáci 2011-2010
⦁ Objednávky psát do whatsapp skupiny ve formátu: příjmení, velikost dresu, velikost kraťasů, velikost štulpen (=velikost nohou), číslo na dresu
Objednávka mikin
⦁ Cena je v dokumentu v záložce: objednávky – mikiny
⦁ Číslo na mikině stejné jako na dresu
⦁ Objednávky psát do whatsapp skupiny ve formátu: příjmení, velikost mikiny, číslo na mikině
⦁ Možné velikosti:

6XS4104
5XS8116
4XS10128
3XS12140
2XS14152
XSXS164
SSS
MMM
LLL
XLXLXL
XXLXXLXXL
3XL3XL3XL
Dres a kraťasy
Mikina

Oddíl rodičů a dětí

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Oddíl všestrannosti

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Oddíl trampolín

Vedoucí oddílu: Milan Hybner, tel.: 776 412 328


Oddíl kondičního cvičení žen

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Oddíl házené

Děti nechť mají na přezutí do haly boty s pevnou patou se zavazováním na tkaničku.

Vedoucí oddílu: Jan Stejskal, tel.: 727 925 230

Zálesák

Vedoucí oddílu: Vratislav Pospíšil, e-mail: vpospisil@sokol.eu- komunikace probíhá prostřednictvím skupiny ve službě WhatsApp
- o přidání do skupiny požádejte cvičitele

Oddíl mužů

Vedoucí oddílu: Milan Hybner, e-mail: sestajovice.nacelnik@sokol.eu, mobil: 776 412 328Řád T. J. Sokol Šestajovice

Tento dokument doplňuje Stanovy České obce sokolské v oblastech souvisejících s provozem v T.J. Sokol Šestajovice. Je závázný pro členy, cvičence i cvičitele T.J. Sokol Šestajovice.


Placení příspěvků

Členové jsou povinni hradit příspěvky, které jim jsou stanoveny dle pravidel pro platbu příspěvků. Ta jsou uvedena na samostatné stránce na adrese https://prispevky.sokolsestajovice.cz/


Použité pojmy

 • Hodina: Časový úsek, jehož začátek, konec i místo konání je předem stanoveno a kterého se účastní cvičenci a cvičitel/-é. Obvyklý čas a místo konání hodiny je uvedeno na webu jednoty pro veřejnost na stránce příslušného oddílu. V případě očekávané změny obvyklého času nebo místa hodiny informuje vedoucí oddílu členy nebo jejich rodiče s předstihem alespoň 48 hodin.

 • Vedoucí oddílu: Osoba pověřená náčelníkem/náčelnicí, případně výborem k vedení oddílu.

 • Cvičitel: Osoba pověřená vedoucím oddílu k vedení cvičenců.

 • Cvičenec: Osoba, která se účastní pohybových aktivit organizovaných T.J. Sokol Šestajovice.

 • Člen: Členství v České obci sokolské a jeho podmínky jsou definovány ve stanovách České obce sokolské ve článku 4.

 • Cvičební rok/pololetí: Období shodné se školním rokem/pololetím vyhlašovaným MŠMT.


Pořadí obsazování volných míst v oddílu

Při obsazování volných míst v oddílu se postupuje dle pořadí, v jakém dotyční nahlásili vedoucímu oddílu zájem o členství v oddíle.


Pozdní příchody na hodiny

Při pozdním příchodu cvičence na více než 60 % hodin za období od začátku cvičebního pololetí může vedoucí oddílu navrhnout výboru T.J. vyloučení člena z oddílu.Příklad: Cvičenec se dostaví včas (nebo se – nejlépe s předchozí omluvou – nedostaví vůbec) na celkem čtyř hodin v měsíci září. Poté se během dalších sedmi hodin dostaví pozdě po začátku hodiny. V takovém případě může být navrhnuto jeho vyloučení z oddílu.


Rušení hodin

Ve dnech školních prázdnin se hodiny obvykle nekonají.Vedoucí oddílu může bez náhrady zrušit hodiny bez souhlasu výboru T.J. do počtu 10 % z celkového počtu hodin a se souhlasem výboru T.J. do počtu 20 % z celkového počtu hodin. V tomto případě nemají cvičenci nárok ani na náhradu hodiny v jiném termínu ani na vrácení poměrné části oddílového příspěvku.Naopak, při zrušení více než 10 % hodin je nutný souhlas výbor T.J. a při zrušení více než 20 % jednotek je povinností vedoucího oddílu zajistit náhradu hodiny či vrácení poměrné částky odpovídající počtu zrušených hodin nad 20 % z jejich celkového počtu.Vedoucí oddílu je povinen informovat členy oddílu nebo jejich rodiče o zrušení s co největším možným časovým předstihem.


Personální zajištění cvičení

Změna cvičitele/-ů ani vedoucího oddílu nezakládá nárok na vrácení oddílového příspěvku.


Povinnosti cvičenců

Cvičenci jsou povinni uposlechnout pokynů cvičitele. V případě opakovaného nerespektování pokynů cvičitele je cvičitel oprávněn navrhnout výboru T.J. vyloučení člena z oddílu. Cvičenec v případě vyloučení nemá nárok na vrácení oddílového příspěvku.Cvičenci jsou povinni dodržovat provozní řády sportovišť:- Provozní řád sportovní haly, U Váhy 1000
- Provozní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť (vztahuje se i na hriště s cvičebními prvky na Balkáně)
Cvičenci jsou povinni chodit na hodiny včas a ve vhodném cvičebním úboru.


Pravidla a pokyny týkající se členů oddílu florbalu

Komunikace
- Hlavním komunikačním kanálem mezi rodiči a trenéry je mobilní aplikace Whatsapp. Zde budou probírány veškeré důležité záležitosti a každý by měl konverzaci ve vlastním zájmu sledovat.
- Každý účastník konverzace nechť vystupuje pod vlastním jménem, ne přezdívkou.


Tréninkové skupiny (oddíly, družstva), soutěže
Hráči, kteří se budou účastnit soutěží Českého florbalu, jsou povinni nechat si od praktického lékaře vyplnit tento posudek o zdravotní způsobilosti a ten poté odevzdat trenérovi.
- Trenéři si vyhrazují právo rozdělit hráče do tréninkových skupin dle věku a výkonnosti.
- Hráči přihlášení do Českého florbalu se mohou či nemusí účastnit soutěže (ligy). Rodičům, kteří si nepřejí, aby jejich děti hráli soutěž pod Českým florbalem, bude vyhověno. Hráče na turnaje si trenéři vybírají z řad zájemců podle míry samostatnosti, sportovního ducha a nasazení.
- Na turnaje se hráči přepravují ve vlastní režii. Po dobu cesty na turnaj za hráče trenéři nepřebírají zodpovědnost.


Vybavení
- Nošení vlastních míčků na trénink je zakázáno. Odnášení míčků patřících oddílu domů rovněž.
- Hráči nechť jsou na trénink správně vybaveni – sportovní boty do tělocvičny s podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze, sportovní oblečení. Nevhodné jsou jakékoliv druhy džínového oblečení a boty, které nejsou určeny ke sportu. Za správnou výbavu hráčů ručí rodiče. Trenéři nenesou zodpovědnost za zranění, která si způsobí hráči, kteří přijdou na trénink v nevhodném vybavení.
- Hráči s prsteny, náušnicemi, řetízky, apod., nebudou připuštěni na trénink, popřípadě budou požádáni o sundání. Riskují zranění nejen sebe, ale i ostatních. Za sundané předměty trenéři neručí.
- Trenéři neručí za cennosti, které si hráči donesou na trénink. Upozorňujeme, že v hale došlo v minulosti ke krádežím. K dispozici jsou skříňky zamknutelné po vhození vratné zálohy – 5Kč nebo 10Kč mince. Trenéři nabízí uschování klíčů po dobu tréninku.


Organizace tréninku
- Hráči nechť jsou v hale (u vchodu do haly v případě zavřených dveří) alespoň 5 minut před začátkem tréninku, aby se stihli připravit, převléci, postavit mantinely, popřípadě individuálně rozcvičit.
- Převlékání probíhá v prostorech k tomu určených – v jedné ze dvou šaten pro hráče.
- Přítomnost rodičů v prostoru tělocvičny není možná. Předpokládá se samostatnost hráčů v úkonech souvisejících s tréninkem. Dostatek prostoru k vidění Vašich dětí ,,v akci“ je na turnajích, na které jsou všechny rodiče zváni.


Disciplína
- Hráči, u nichž bude prokázáno provinění proti sportovním a morálním zásadám klubu (šikana), mohou být z týmu vyloučeni.

Zápisy ze schůzí

Organizační struktura T.J. Sokol Šestajovice

Orgány T.J. Sokol Šestajovice

Bližsí popis odpovědností jednotlivých orgánů lze nalézt ve stanovách ČOS. Jména v současnosti zvolených funkcionářů (tzv. činovníků) a kontaktů na ně lze nalézt na hlavní straně tohoto webu.

Organizační struktura

Zastřešující organizace

 • Česká obec sokolská, hlavní spolek, jehož pobočným spolkem je Tělocvičná jednota Sokol Šestajovice

 • Sokolská župa Barákova, organizační jednotka České obce sokolské, která je podle stanov spolku v hierarchii nadřazena Tělocvičné jednotě Sokol Šestajovice

 • Český florbal, spolek, kterého je Tělocvičná jednota Sokol Šestajovice členem

 • Česká unie sportu, spolek, jehož členem je Český florbal


Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:Název subjektu: T.J. Sokol Šestajovice Adresa sídla: Žižkova 142/1, 250 92 Šestajovice IČ: 02952173
E-mail: sestajovice.starosta@sokol.eu
Telefon: 602 114 389

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 • Ke zpracovávání osobních údajů výbor T.J. Sokol Šestajovice zmocnil všechny členy výboru a cvičitele a trenéry T.J. Sokol Šestajovice.

 • Zpracování osobních údajů v tělocvičných jednotách sdružených v České obci sokolské upravuje směrnice ČOS.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Doporučujeme prostudovat si často kladené dotazy k činnosti spolků, sportovních klubů a obdobných zájmových sdružení na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Máte následující práva

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Telefon a e-mail člena

 • Rodné číslo, datum narození a pohlaví

 • Členství v oddílech

 • Telefon a e-mail kontaktní osoby

 • Adresa bydliště, u cizince také místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

 • Účetní doklady a stav úhrady příspěvků

 • Zdravotní omezení a úrazy

 • Datum přihlášení

 • Docházka na cvičební jednotky

 • Číslo průkazu člena ČOS

 • Členství v jiných T.J. Sokol

 • Fotografie, videa a zvukové záznamy

 • Datum ukončení členství


V případě členství v oddílu florbalu také:

 • Sportovní výsledky

 • Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu


Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

 • §3e odst. 2 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu

 • Evidence pro potřeby T.J. Sokol Šestajovice, Sokolské župy Barákovy, České obce sokolské, Českého florbalu a České unie sportu

 • Úrazového pojištění

 • Informování zákonného zástupce v případě mimořádné události (např. zranění dítěte)

 • Účetnictví T.J. Sokol Šestajovice

 • Pro žádost o dotace Národní sportovní agentury

 • Marketing a propagace T.J. Sokol Šestajovice, Sokolské župy Barákovy a České obce sokolské na webech, sociálních sítích (např. Facebook, Instagram apod.), ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech


V případě členství v oddílu florbalu také:

 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb.


Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z členského vztahu v T.J. Sokol Šestajovice, tedy do zániku členství dle odst. 4.7 stanov České obce sokolské, v případě marketingových a propagačních materiálů (fotografie, videa, sportovní výsledky) po dobu 10 let od ukončení členství.


S kým osobní údaje sdílíme

Subdodavatelé

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby:

 • podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující daňovou evidenci a účetnictví,

 • zajišťující zdravotní a úrazové pojištění,

 • zajišťující služby provozování webových stránek,

 • zajišťující marketingové služby.


Subjekty, se kterými sdílíme osobní údaje

Název subjektuIČOAdresa
Sokolská župa Barákova61383724Zenklova 2/37, 180 00 Praha – Libeň
Česká obec sokolská00409537Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Český florbal61387991Lomnického 1705/5, 14000 Praha 4
Výkonný výbor České unie sportu, z.s.00469548Zátopkova 100/2, 169 00 Břevnov
Pojišťovna VZP, a.s.27116913Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Národní sportovní agentura07460121nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 11800 Praha 1

Zpracovatelé osobních údajů

Pro zpracování některých osobních údajů Správce využívá služeb těchto zpracovatelů:

Provozní řád školní tělocvičny obce Šestajovice

Článek 1Provozovatel: Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Sestajovice, IČ 00240851.Školní tělocvična obce Šestajovice slouží přednostně potřebám Základní školy Šestajovice, Mateřské školy Šestajovice, T.J. SOKOL Šestajovice a občanům obce Šestajovice, dále jiným osobám a organizacím.Článek 2Všichni uživatelé jsou povinni řídit se tímto provozní řádem a požárními poplachovými směrnicemi.Článek 3Vedoucí cvičení (učitel, trenér, cvičitel, vedoucí skupiny), dále každý vedoucí pořadatel podniku s přístupem veřejnosti, který přichází do tělocvičny, si při své první návštěvě pročte provozní řád a písemně potvrdí seznámení se s jeho obsahem. Seznam povede správce tělocvičny.Článek 4Všichni uživatelé ručí za všechny škody, které v průběhu užívání způsobili, mimo škod vzniklých běžným opotřebením.Vedoucí cvičení jsou povinni každou škodu na zařízení tělocvičny ihned nahlásit správci nebo, není-li správce přítomen, zapíší závadu do knihy závad. Zápis bude obsahovat stručný popis Škody, bude opatřen datem, podpisem vedoucího cvičení a podpisem svědka.Mimo škod vzniklých běžným opotřebením jsou uživatelé povinni každou škodu finančně hradit, eventuelně sami uvést nejpozději do 14 dnů do původního stavu.Článek 5Manipulace s vodou a plynem je povolena pouze správci, manipulace s elektrickým osvětlením je povolena pouze osobám k tomu určeným tzn. správci a cvičitelům.Článek 6Ve všech prostorách tělocvičny je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a psychotropních látek.Článek 7Všichni vedoucí cvičebních hodin a pořadatelé akcí za přítomnosti veřejnosti jsou povinni řídit se pokyny správce.Článek 8Veškerá sportovní činnost se provozuje pouze na vlastní ploše tělocvičny. Pro všechny uživatele tělocvičny platí přísný zákaz sportování/cvičení v jiných prostorách, zejména v nářaďovně.Článek 9Jednotlivým cvičebním skupinám, družstvu nebo jednotlivcům může být vstup do tělocvičny umožněn jen v přítomnosti předem nahlášených odpovědných vedoucích nebo jejich zástupců, a to ve stanovené dny a hodiny.Článek 10Všichni vedoucí cvičebních hodin a pořadatelé jednotlivých sportovních akcí zodpovídají za dodržování úsporných energetických opatření.Článek 11Při vstupu do budovy tělocvičny se řídíme těmito zásadami:- cvičenci a sportovci vstupují do tělocvičny hlavním vchodem přes šatnu a tudy také tělocvičnu opouštějí
- před vstupem do budovy je povinností každého očistit si obuv, v zimním období odstranit sníh z oděvu a bot
- cvičenci a sportovci smí vstoupit do prostorů šatny a tělocvičny pouze za přítomnosti nahlášených odpovědných vedoucích cvičení, učitelů, cvičitelů nebo trenérů.
- na chodbách a šatnách tělocvičny je zakázáno uschovávat jízdní kola, kočárky ani jiné předměty
- do budovy je zakázán vstup se žvýkačkou
- je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- je zakázáno přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa bez asistence vedoucího či správce
- je zakázána manipulace s ostrými předměty
- je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látek
- je zakázán vstup se psy nebo jiným domácími zvířaty
- je zakázáno užívat tělocvičnu k jiným účelům než k tomu určeným
Článek 12Při vstupu do šaten a sprch se řídíme těmito zásadami:- příchod do šaten musí probíhat spořádaně, pokud možno společně, podle rozvrhu schváleného vedením Zs, MŠ a TJ. SOKOL.
- čipy od tělocvičny má správce tělocvičny, vedení ZŠ a MS, členové T.J. SOKOL, kteří je obdrželi proti svému podpisu a nesou plnou zodpovědnost za jejich použití i případné zneužití. Ztrátu čipu každý z vlastníků neprodleně oznámí správci tělocvičny
- vedoucí cvičení zodpovídají za uloženi obuvi v botnících, dále za uspořádané uložení oděvů svých cvičenců
- používání sprch musí být zaměřeno na krátké nejnutnější osprchování s vyloučením svévolného plýtvání vodou nebo dokonce ničením zařízení sprch
- za vzniklé škody v šatnách a ve sprchách zodpovídají vedoucí cvičení
Článek 13Při vstupu do tělocvičny se řídíme těmito zásadami:- vstup do tělocvičny je povolen pouze v cvičebním úboru, v čisté cvičební sálové obuvi, nikoli v té, ve které cvičenci vstupovali do šatny
- vedoucí cvičení zodpovídají za přezutí každého jedince do odpovídající obuvi (nepoškozující a neznečišťující podlahu)
- bez přezutí nesmí vedoucí cvičení pustit nikoho do tělocvičny
- v případě, že vedoucí cvičení zjistí, že přes veškeré nařízení je v tělocvičně někdo nepřezutý, vykáže ho ihned z tělocvičny
- namátkovou kontrolu přezouvání provádí správce tělocvičny
Článek 14Při používání nářadí z nářaďovny se řídíme těmito zásadami:- v případě použití nářadí nebo náčiní uloženého v nářaďovně musí být proveden transport bez poškození podlahy
- nářadí nebo jiní zařízení se musí přenášet, dopravovat posunem je výslovně zakázáno
- za bezpečnou dopravu nářadí do tělocvičny a z tělocvičny nebo za vzniklou škodu v tělocvičné nebo nářaďovně zodpovídají vedoucí cvičení
- po skončení cvičení bude nářadí a náčiní vráceno na původní místo
Článek 15Při používání tělocvičny za účasti veřejnosti se řídí pořadatelé těmito zásadami:- při podnicích za účasti veřejnosti (tj. turnaje, soutěže, akademie, výstavy atp), zodpovídají za dodržování provozního řádu vedoucí těchto akcí v plném rozsahu
- pořádající organizace zajišťuje pořadatelskou službu
- prostory tělocvičny včetně všech přilehlých prostor předá pořadatelům správce tělocvičny
- v případě zjištění závad sepíše správce s pořadatelem krátký protokol
Článek 16Přestupky při porušení zásad uvedených v Provozním řádu školní tělocvičny budou řešeny následovně: porušení zásad uvedených v provozním řádu bude mít za následek vydání zákazu porušiteli k užívání tělocvičny na dobu určitou, eventuelně na dobu trvalou. Rozhodnutí o zákazu používání tělocvičny provede Obecní úřad Šestajovice.Článek 17Úklid tělocvičny- zodpovídají cvičitelé: kontrola používaných prostor, WC a umyvadel (úklid odpadků po každém cvičení)
- zodpovídá správce tělocvičny: setření podlahy v tělocvičně, v nářaďovně (mininálně lx týdně), ve sprchách, na WC, v šatnách, na chodbách, desinfekce WC, umytí umyvadel a vynesení odpadků (minimálně lx denně). Úklid před hlavním vchodem a jeho okolí (dle potřeby s důrazem na bezpečnost v zimě).
V Šestajovicích dne 1.9.2015

Provozní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť

1. Používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.2. V celém prostoru dětského hřiště a pískoviště je zakázáno:
- kouření
- konzumace alkoholu a užívání omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- vstup se psy a jinými zvířaty
- jízda na kole přes pískoviště a další povrchy hřišť (trávníky, oblázkové apod.)
- vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
- poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště
- znečišťovat dětské hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště.
3. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště a pískovitě ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.4. Vstup na dětské hřiště je zakázán:
- pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm zjistíte závadu
- pokud se v pískovišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
- v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku; dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
- pokud jsou dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.
5. Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.6. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a pískoviště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.7. Uživatelé dětského hřiště a pískoviště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.8. Z užívání dětského hřiště a pískoviště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.9. Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.10. Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.11. Zimní údržba chodníků a zpevněných ploch, které jsou součástí dětských hřišť není prováděna. Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.Obecní policie Šestajovice: tel. 725 378 590, 591Provozovatel: Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, Šestajovice

Správa členství – popis úkonů

Zaslání údajů k platbě příspěvků
Pokud chcete zaslat informace k platbě členských a oddílových příspěvků. V tomto případě do pole Jméno a příjmení zadejte všechny členy, pro které chcete informace zaslat.
Potvrzení členství v oddílu v dalším pololetí
Pokud nám chcete dát vědět, že budete navštěvovat oddíl i v dalším pololetí. Zarezervujeme vám místo v oddíle a budeme s vámi počítat i tehdy, když byste se např. první hodiny v novém pololetí nezúčastnili z důvodu nemoci. V tomto případě vyberte oddíl, kterého se prodloužení týká.
Odhláška z oddílu
V případě, že už některý oddíl nebudete navštěvovat, ale chcete zůstat členem Sokola. Např. proto, že budete chodit do jiného oddílu nebo chcete využívat jiných výhod členství v Sokole. V tomto případě vyberte oddíl, kterého se odhláška týká.
Přihláška do nového oddílu
Pokud chcete začít navštěvovat nový oddíl v naší tělocvičné jednotě. Pokud zároveň chcete odhlásit z oddílu, který jste dosud navštěvovali, dejte nám prosím vědět zasláním odhlášky nebo to napište do podrobností. V tomto případě vyberte oddíl, kterého se přihláška týká.
Zrušení členství v Sokole
Pokud už nechcete navštěvovat žádný oddíl v naší T.J. Sokol Šestajovice ani v jiné tělocvičné jednotě Sokol. Jednotlivě se z oddílů odhlašovat nemusíte, budete automaticky odhlášeni ze všech oddílů, které jste navštěvovali.
Jiná žádost
Tuto možnost zvolte, pokud po nás chcete cokoli jiného, např.
- vystavení stvrzenky / dokladu o platbě oddílového příspěvku,
- pokud chcete vystavit na oddílový příspěvek fakturu,
- pokud jste provedli chybnou platbu a chcete ji vrátit,
- v případě jakýchkoli jiných žádostí.